Waarderingen - Parameters

1. Een waardering van de aandelen een bedrijf bestaat uit :

+ waarde op basis van de cijfers van de laatste 3 jaar

+ waarde goodwill op basis van ebitda

+ waarde roerende & onroerende goederen

+ waarde openstaande klanten & leveranciers

+ waarde stock (verkoopbare stock)

- verminderd met openstaande schulden/leningen

+ waarde structuur & personeel

+ waarde huidige eigenaar – meewerkperiode kort/lang –

+ waarde verdelingen, merken,…

=>  totaalwaarde op basis van terugbetalingscapaciteit (payback)

 

2. Een waardering van het handelsfonds (belastbaar) is eenvoudiger :

+ waarde op basis van de cijfers van de laatste 3 jaar

+ waarde goodwill bv op basis van ebitda

+ waarde roerende goederen (onroerend wordt dan verhuurd)

+ waarde verkoopbare stock

+ waarde structuur & personeel

+ waarde huidige eigenaar – meewerkperiode kort/lang –

+ waarde verdelingen, merken,…

=> totaalwaarde op basis van terugbetalingscapaciteit (payback)