Bedrijvenmakelaar ?

Bedrijf overnemen of overlaten at your service...

Opdracht.

De opdracht van een bedrijvenmakelaar is bemiddelen bij de aan- en verkoop van ondernemingen. Alleen al de gebruikte terminologie is niet eenduidig. Men spreekt van overnamebemiddelaar, overnamebegeleider, overname-adviseur,specialist M&A, consultant, tussenpersoon of intermediair enz..Geen wonder dat het vak nog zo onbekend is bij de KMO en de ondernemer in het algemeen. Er is echter niets geheimzinnigs aan. Net zoals een vastgoedmakelaar bemiddelt in opdracht van derden bij aan- en verkoop van onroerend goed, zo bemiddelt een bedrijvenmakelaar bij de aan- en verkoop van een bedrijf.

Cowboys.( ofte nestbevuilers)

Jammer genoeg is het vak in Belgie nog onbeschermd, zodat deze bedrijfstak kwetsbaar is voor allerhande cowboy-praktijken. Een goede & betrouwbare bedrijvenmakelaar is tenminste juridisch, bedrijfseconomisch en fiscaal geschoold en heeft jarenlange bewezen ervaring. Hij kan een bedrijf waarderen en een prijszetting bepalen die realistisch is. Hij is voldoende psycholoog en stressbestendig om partijen samen aan de meet (bij voorkeur over de meet) te brengen.

Succesfee.

De echte bedrijfsmakelaar werkt bij "een verkoopopdracht" meestal op basis van een percentage op de gerealiseerde overnameprijs. Dit percentage wordt bepaald op basis van de moeilijkheidsgraad bij de verkoop van het dossier. Overnamebemiddeling is dus maatwerk. Zijn taak is het bij elkaar brengen van potentiele solvabele kopers & verkopers, opmaak pre-overname-analyse en waardebepaling, het leiden van de onderhandelingen en de nazorg.

De bedrijvenmakelaar levert de grootste inspanningen zonder enige garantie, vaak zijn er veel onbetaalde uren – prestaties & verplaatsingen - naast de psychologische druk & stress die je er moet bij nemen wil je het beroep blijven doen.

Bij "een specifieke aankoopopdracht" liggen de zaken anders en dienen andere afspraken gemaakt te worden volgens de moeilijkheidsgraad van de transactie.

Kwaliteit onderneming & ondernemer.

Het moet duidelijk zijn dat een bedrijvenmakelaar kritisch moet kijken naar de kwaliteit van de onderneming waarvoor hij een mandaat heeft verkregen. Daarnaast zijn ook de toegevoegde waarde, organisatie, transparentie, communicatie van het bedrijf en de bedrijfsleider, belangrijke parameters die bijdragen de vraagprijs te plaatsen in een bredere context dan alleen “de prijs”.

Onzichtbaar verkopen is de kunst.

Anders dan de vastgoedmakelaar, moet de bedrijvenmakelaar voorzichtiger met de verkoop omgaan. De "naam & toenaam"op de website vermelden of adverteren is uit den boze. 100% geheimhouding en discretie zijn een vereiste. Het lijkt er vaak op dat we het onmogelijke mogelijk moeten maken door iets onzichtbaars te verkopen.

Wat mag een -verkoper- verwachten van een bedrijvenmakelaar ?

Een pro-actieve benadering voor het zoeken van een koper vertrekkende uit kandidaten uit eigen database en/of zoeken naar de geschikte kandidaten via strategische mailings en mogelijke andere publicaties via kranten of websites. Daarnaast is een belangrijkste punt de bepaling van de waarde van de onderneming en de daarop gebaseerde vraagprijs. Het opstellen van een volledig informatiebundel die kan verstrekt worden aan de potentiele kopers na ondertekening van een geheimhoudingsverbintenis. De nodige ondersteuning & begeleiding tijdens het volledige traject. Het verzorgen van de communicatie tussen de partijen van begin tot einde.

Wat kan een -koper- verwachten van een bedrijvenmakelaar ?

Inzet, nodige, en volharding om te slagen. Verstrekken van eenduidige transparente informatie over het bedrijf in portefeuille of het zoeken “op bestelling” van een specifiek door een koper aangeduid bedrijf of branche , zijnde een bedrijf dat verkoopintenties heeft of niet. Ondersteuning bij de beoordeling van de waardering en uiteindelijke vraagprijs van de onderneming. Het verzorgen van de communicatie tussen de partijen van begin tot einde en opmaak overeenkomsten tussen partijen.