W I S T - J E - D A T ?

W i s t - j e - d a t ? 

O er slechts 1 op 10 (*) bedrijven nog in aanmerking komen voor een Overname

O er slechts 1 op 10 kandidaten nog in aanmerking komen om een  bedrijf/kmo over te nemen, niet alleen met voldoende eigen middelen (=30%), en daarnaast ook met de nodige skills, inzet & maturiteit = boereverstand

O de leeftijd van een Overnemer ligt momenteel tussen de  40/45 jaar  ligt, een Overlater begint er aan vanaf 50/60 jaar mits uiteraard een Overdracht - en Meewerkperiode.

O de Pay-back of Terugverdiencapaciteit bij een Overname dient minimum volgens de Banknormen =  5 jaar

O ....

(*) voor Corona