W I S T - J E - D A T ?

W i s t - j e - d a t ?

O er slechts 1 op 10 bedrijven nog in aanmerking komen voor een overname

O er slechts 1 op 10 kandidaten nog in aanmerking komen om een  bedrijf/kmo over te nemen, niet alleen met voldoende eigen middelen maar ook met de nodige skills en inzet

O de leeftijd van een Overnemer ligt momenteel tussen de  40/45 jaar  ligt, een Overlater begint er aan vanaf 50/60 jaar mits uiteraard een meewerkperiode.

O de pay-back of terugverdiencapaciteit bij een overname dient minimum volgens de banknormen =  5/7 jaar

O ....