Vendor Loan (lening) - wat ?

Vendor lening - wat ?

Een vendor lening is een achtergestelde lening, deel van de verkoopprijs, die de Verkoper aan de Koper ter beschikking stelt. De solidariteit van de Verkoper laat toe dat de Koper hierdoor een beter dossier kan voorleggen aan de Bank, gezien het bedrag van een vendor lening eigenlijk door de Bank gelijkgesteld wordt met eigen middelen voor de Koper. Dat ook de Verkoper vertrouwen heeft in de groei en rentabiliteit van de onderneming na de overname is op vandaag een quasi verplicht financieel engagement geworden