Intentieverklaring - Letter of Intent (LOI) - wat ?

Intentieverklaring - Letter of Intent (LOI) - wat ?

Een intentieverklaring omvat de hoofdlijnen van de gemaakte afspraken, de eventuele (ontbindende) voorwaarden en het te volgen stappenplan.

In dit stadium wordt er door de Koper veelal volgend op de mondelinge  onderhandelingen een niet-bindend bod uitgebracht samen met opgave van zijn specifieke voorwaarden. Deze stap zet in een 1ste fase de criteria op papier binnen dewelke verder kan onderhandeld worden op basis van een exclusiviteitsperiode en een tijdskader.