Bedrijf Overlaten ? Reden ?

➡️ Bedrijf Overlaten ?

Reden ?

geen opvolgers...
het is genoeg geweest...
leeftijd - pensioen in zicht
problemen met gezondheid

Doel ?

anders gaan leven ?
tijd vrijmaken voor klein-kinderen ?
andere uitdaging ?
gewoon cashen of /herinvesteren

Aanpak ?

informeer tijdig ?
maak er NU tijd voor...

1ste stap = Maak afspraak voor een vrijblijvend gesprek

bel 0497/479.502