BEDRIJF IN WEGENIS -& OMGEVINGSWERKEN

BEDRIJF IN WEGENIS - & OMGEVINGSWERKEN

- focus op Openbare Werken via Aanbestedingen aangevuld met andere B2B-projecten

- erkenning klasse 4

- aanbod van totaalprojecten in & buiten de regio

- werken met eigen personeel : < 10, aangevuld met vaste Onderaannemers

- orderportefeuille is goed gevuld, vooruitzichten werkaanbod zijn positief

- meewerkperiode is voorzien afbouwend in de tijd

- Corona ? geen invloed op de uitbating, momenteel geen werkverlet

- gelegen in Zuid-West-Vlaanderen

- reden overname ? geen opvolging

- Aandelentransactie : prijsklasse : 750.000 €

 

 
 
Status: Nieuw