Participatie ? Wat ?

Alternatieve piste  waarbij Verkoper & Koper elkaar kunnen vinden om gefaseerd een aandelenovername te realiseren.

Biedt mogelijkheden als Koper zich in te werken in het bedrijf, de Verkoper meestal zonder opvolgers kan dan de nodige

overdracht &  begeleiding verzorgen.

Spreiding in tijd laat Kopers met gebrek aan voldoende eigen middelen toe op termijn een overname te realiseren.

Duidelijke afspraken van bij de start zijn nodig om een win/win tussen de partijen te realiseren.

Partijen met interesse voor deze formule kunnen zich melden via info@fransdewulf.be