Nieuws: Bedrijf overnemen of overlaten

RENTEVOET WINWINLENING 2016

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot € 50.000 leent aan een Vlaams bedrijf, krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering, gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. Een onderneming kan zo tot een bedrag van € 200.000 winwinleningen aangaan met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

Op deze achtergestelde leningen moeten interesten betaald worden. De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. De wettelijke rentevoet in 2016 bedraagt 2,25%. © 2016 Agentschap Innoveren & Ondernemen

EARN-OUT REGELING

Een aspect waar men bij elke overname of fusie rekening mee moet houden, is een geschil na afronding van de overname. Rekening houden betekent hier niet dat men erop moet rekenen dát een post closing geschil komt, maar betekent dat men ook tijdens de onderhandeling moet voorkomen dat een dergelijk post closing geschil zich überhaupt kan realiseren. In dit artikel wordt ingegaan op een afspraak in overnameovereenkomsten die tot een post closing kan leiden: de earn-out regeling. Uiteraard wordt in dit artikel ook ingegaan op de voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van een post closing geschil over een earn-out regeling.    

WINWIN-LENING

GOEDKOOP KREDIET VOOR KMO’S EN MOOI RENDEMENT VOOR INVESTEERDERS

Het systeem van de winwinlening bestaat sinds 1 september 2006 en wint aan populariteit. Deze financieringsvorm maakt het kmo’s gemakkelijker om goedkoop aan geld te geraken. De investeerders krijgen daarvoor een mooie rentevergoeding met als kers op de taart een jaarlijkse belastingvermindering van 2,50%.
Sinds 1 januari 2011 werden de voorwaarden die zijn gekoppeld aan de winwinlening versoepeld. Tijd dus voor een update.


Voortaan voor alle kmo’s Tot en met 31 december 2010 kon een winwinlening enkel worden verstrekt aan startende ondernemers. Vanaf 1 januari wordt de maatregel uitgebreid naar alle kmo’s met een economische activiteit. In deze context verstaat men onder een kmo :
• een onderneming met minder dan 250 werknemers;
• de jaaromzet bedraagt maximaal 50 000.000 euro of het balanstotaal is niet hoger dan 43 000 000 euro.
Verder is vereist dat haar voornaamste exploitatiezetel in Vlaanderen is gelegen.
Opgelet : niet alleen vennootschappen komen in aanmerking; ook natuurlijke personen en zelfs vzw’s kunnen genieten.