MEERWAARDE OP AANDELEN

De Belgische overheid heft doorgaans geen belastingen als iemand een meerwaarde realiseert op de verkoop van zijn aandelen. Hoe de vork precies aan de steel zit, hangt af van de vraag of de verkoper van de aandelen een particulier is of een vennootschap.

Is de verkoper een particulier, dan is de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van de effecten vrijgesteld van personenbelasting. Daarop bestaan twee uitzonderingen.

1. De verkoop mag geen speculatief karakter hebben, want dan is toch een belasting verschuldigd van 33 procent.

2. ‘Verder is er toch een meerwaardebelasting bij de verkoop van een aanmerkelijk belang’, zegt Gregory Henin, fiscaal adviseur bij het accountantskantoor SBB. ‘Als een particulier een Belgisch bedrijf verkoopt waarin hij (en zijn familie) een participatie heeft van meer dan 25 procent aan een rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, dan is op de meerwaarde een belasting van 16,5 procent verschuldigd.‘ De meerwaardetaks van 16,5 procent is alleen verschuldigd als de Belgische particulier het aanmerkelijk belang verkoopt aan een bedrijf buiten de EER, niet als hij dat verkoopt aan een particulier.

Als een vennootschap aandelen verkoopt, gelden de regels uit de vennootschapsbelasting en moet er een onderscheid gemaakt worden tussen kmo's en grote vennootschappen.

Verkoopt een kmo aandelen, dan is de gerealiseerde meerwaarde vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Aan die vrijstelling zijn twee voorwaarden verbonden. De vennootschap moet de aandelen meer dan één jaar in volle eigendom hebben op het ogenblik van de verkoop. Bijkomende voorwaarde is dat het bedrijf waarin de vennootschap participeerde, al belast is geweest. Als een vennootschap bijvoorbeeld aandelen in Omega Pharma verkoopt, is op die meerwaarde normalerwijze geen vennootschapsbelasting verschuldigd. ‘De gerealiseerde meerwaarde is vrijgesteld omdat de Belgische wetgever een economische dubbele belasting wil vermijden. Omega Pharma heeft jarenlang belastingen betaalt op zijn winsten. Dat de aandelen door de resultaten van Omega Pharma in waarde zijn gestegen, hoeft niet nog eens te worden belast’', verklaart Henin.

Gaat het om een grote vennootschap, dan wordt de meerwaarde belast aan 0,412 procent. Of een vennootschap groot of klein is , wordt bepaald op basis van het personeelsbestand, de jaaromzet en het balanstotaal.

De situatie is ietwat anders als een vennootschap exotische aandelen verkoopt. Dat zijn aandelen in buitenlandse bedrijven die niet belast zijn geweest of aan een tarief lager dan 15 procent. Denk aan aandelen in bedrijven in Jersey, Panama enzovoort. 'Kmo's en grote vennootschappen die meerwaarden realiseren op exotische aandelen zijn belastbaar op de gerealiseerde meerwaarden', aldus Henin. Die meerwaarden worden belast aan het gewone tarief (33,99 procent of het zogneaamd verlaagd tarief).

'Meerwaarden die Belgische bedrijven realiseren op aandelen die ze minder dan één jaar in volle eigendom hebben op het ogenblik van de verkoop zijn belastbaar aan het tarief van 25,75 procent', aldus nog Henin.

Bron: Netto