RENTEVOET WIN-WINLENING 2015

Een onderneming kan zo tot een bedrag van € 200.000 winwinleningen aangaan met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

Op deze achtergestelde leningen moeten interesten betaald worden. De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. De wettelijke rentevoet in 2015 bedraagt 2.5%.

Meer informatie via www.winwinlening.be 

Bron :  Agentschap Ondernemen - 29.01.2015