5 TIPS BIJ EEN OVERNAME...

Deze en 101 andere vragen zult u moeten beantwoorden. Om een en ander gestructureerd te laten verlopen, geven we u 5 gouden tips. Het zijn tips die we verzameld hebben bij ervaringsdeskundigen (ondernemers die u al voorgingen), bij bankiers, bij raadgevers, bij overdrachtbegeleiders, enzovoort.

1. Begin tijdig
Een overname is niet van vandaag op morgen beklonken. Het is een proces dat gemiddeld 3 jaar duurt. Er moeten heel wat hordes genomen worden en soms willen overnemer of overlater, om allerlei redenen, een rustpauze inlassen.

2. Maak een stappenplan op
“Haast u traag als u een bedrijf overneemt”, zegt Eddy Wauters, Transfer & Acquisition Manager bij Dexia Bank. “Een bedrijf overnemen en overlaten is een emotioneel proces, voor de overnemer en zeker voor de overlater. Emoties zijn echter een slechte raadgever. Neem voldoende tijd en zorg ervoor dat elke stap die u neemt, weloverwogen is. Maar ga ook niet te traag te werk. Stel een duidelijk stappenplan op en bepaal voor elke stap een deadline. Alleen zo komt u tot een gestructureerd en geordend resultaat”, benadrukt Wauters.

Is de overlater klaar om zijn bedrijf over te laten? 

3. Omring u met de juiste mensen
“Beknibbel niet op adviseurs. Hun vergoeding is geen verloren kostenpost, maar een investering die de slaagkansen van uw project vergroot”, zegt Eddy Wauters. Een bedrijf overnemen doet u niet elke dag. Omring u daarom met experts die er wel ervaring mee hebben: uw bankier, een boekhouder, een bedrijfsjurist en een specialist ‘fusies en overnames’ bijvoorbeeld. De ene adviseur is de andere echter niet. Veerle Boon, startersadviseur bij Unizo: “Een goede boekhouder zal niet alleen uw boekhouden in orde brengen, maar u ook degelijk begeleiden in de groei van uw bedrijf. Ivan Trangez van ING Activator Fund vult aan: “Een succesvolle ondernemer laat zich voor de competenties die hij zelf niet heeft, bijstaan door specialisten waar hij een goede interactie mee heeft. De boekhouder (‘numbercruncher’) en de ondernemer (‘driver’) moeten op elkaar inhaken.”

De verschillende overheden in dit land voorzien in allerlei steunmaatregelen voor starters en overnemers. Maak optimaal gebruik van al die financiële en andere hulp. Zo lanceerde de Vlaamse overheid onlangs het ‘Masterplan voor Opvolging en Overname.


4. Vermijd 'onderkapitalisatie'
Wie een zaak opstart, moet enkele maanden zonder inkomsten kunnen overbruggen. Facturen worden immers maar met vertraging betaald. Maar daar houdt het niet op. Bij de het begin moet u niet alleen de overname financieren, maar vooral ook de groei. Zorg ervoor dat u van bij het begin een liquiditeitsplan heeft voor de komende 3 tot 5 jaar. Wist u dat de meeste financiële plannen te optimistisch blijken en dat financiële noden worden onderschat? Maak verschillende projecties: een optimistisch, een realistisch en een pessimistisch scenario en houd het laatste over als vertrekpunt.

5. Maak tijd vrij om te netwerken
Ondernemen is wroeten en hard werken. Maak ook tijd vrij om uw netwerk op te bouwen en te onderhouden. Doe dat al als u broedt op het idee om een zaak te starten, nog voor u werkelijk de stap zet om te beginnen als ondernemer. Als u beschikt over een uitgebreid netwerk, kunt u hulp vragen als u met een vraag zit, kunt u uw kennis bijspijkeren, kunt u uw klantenbestand uitbreiden, enzovoort. De tijd die u hieraan besteedt, vertaalt zich misschien niet meteen in extra omzet, maar zal u op termijn dubbel en dik rechtstreeks of onrechtstreeks terugverdienen.


uit Netto - 29 november 2011 door Nadine Bollen