WINWIN-LENING

Van je vrienden moet je het hebben...


De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woonachtig is in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon :


• de lening afsluit buiten het kader van diens handels- en beroepsactiviteiten;
• geen werknemer is van de onderneming;
• geen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is van de kredietnemer;
• geen (echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de) zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is   
  indien de kredietnemer een vennootschap is;
• geen kredietnemer is bij een andere winwinlening.


Interessant om weten : de feitelijk samenwonende partner kan dus wel een lening toestaan.

De kmo mag zich maximaal voor 100 000 euro met winwinleningen financieren
Het maximaal bedrag waarvoor een ondernemer winwinleningen kan afsluiten, wordt vanaf 1 januari 2011 verdubbeld tot
100 000 euro. De kredietgever op zijn beurt kan maar een winwinlening verstrekken voor maximaal 50 000 euro. Indien je als ondernemer dus voor meer dan 50 000 euro aan winwinleningen wil bij elkaar sprokkelen, moet je dus al minstens twee vrienden of familieleden vinden die jou zo’n lening willen verstrekken.

Rente + belastingvoordeel voor de kredietgever
De rentevoet die mag worden toegepast, bedraagt voor 2011 maximaal 3,75%. Lager mag, maar in dat geval mag de rentevoet niet lager zijn dan de helft van 3,75% in 2011. Op de rente dient 15% roerende voorheffing te worden ingehouden door de onderneming.


Daarbovenop krijgt de kredietgever jaarlijks nog een belastingvermindering van 2,50%, met een maximum van 1 250 euro. Het in aanmerking te nemen bedrag voor de belastingvermindering wordt berekend op basis van een rekeningkundig gemiddelde van het geleende bedrag op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk. Die grondslag bedraagt dus maximaal
50 000 euro.