De 'de minimis'- clausule : wat ?

De 'de minimis'- clausule : wat ?

De partijen in een overnameovereenkomst kunnen een minimumbedrag of drempel vastleggen vanaf welke bedrag een individueel schadegeval in aanmerking komt om ten laste te leggen van de Verkoper. Deze clausule wordt voorzien om te voorkomen dat partijen gaan hakketakken over schadegevallen die aanvaardbaar zijn, uiteraard in verhouding tot de overnameprijs, en uiteraard dat de Verkoper hier ook geen kennis had.